Het bestuur bestaat uit:

Gerrie Oorbug (voorzitter) 

Annette van Amerongen (secretaris)

Henny Kool (penningmeester)

 

 

Erebestuurslid:

Piet Samwel  (actief van 1974 t/m 2016)