Het bestuur bestaat uit:

Erik van de Voort (voorzitter) 

Mieke Rosie (secretaris)

Henny Kool (penningmeester)

Ria Spelbos  (2e penningmeester)

 

Erebestuurslid:

Piet Samwel  (actief van 1974 t/m 2016)