Missie en visie

Onderstaand bord, dat in de winkel hangt, geeft de missie en visie van de Wereldwinkel Nieuwegein weer.